VENTO-NB01 TRO GHI

345,000

Giá

300.000₫ – 400.000₫

Màu sắc

Trắng, Tro

Size

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44