Tra cứu đơn hàng
0 Thông báo

Miễn phí vận chuyển

Voucher giảm giá lên đến 100k

Chương trình liên kết xử lý các tài khoản đơn vị liên kết bằng cách theo dõi đơn vị liên kết nào đã giới thiệu khách truy cập vào trang web và thưởng cho họ một khoản hoa hồng  cụ thể dựa trên những gì khách truy cập được giới thiệu đã làm trên trang web (mua hàng, đăng ký, v.v.).

Các đơn vị liên kết sử dụng liên kết / URL giới thiệu đơn vị liên kết để quảng bá trang web hoặc sản phẩm hiện tại. Các đơn vị liên kết cụ thể được theo dõi vì ID hoặc tên người dùng của họ được thêm vào URL của họ, do đó hệ thống có thể theo dõi liên kết đơn vị nào đã đưa khách hàng đến trang web của bạn. Nếu khách hàng hoàn thành chuyển đổi thành công (tức là bán hàng hoặc gửi biểu mẫu), một giới thiệu sẽ được tạo và đơn vị liên kết sẽ được thưởng hoa hồng.

Bước 1: Đăng nhập/ Đăng kí vào phần affiliate.

Bước 2: Sau khi đăng nhập/ đăng kí thành công sẽ vào phần dasboard ở đây hiện thị số liệu các chiến dịch của bạn

Bước 3: Vào phần maketing để chọn hoặc tạo các chiến dịch tiếp thị phù hợp với bạn.

Bước 4: Vào phần payments để thêm các hình thức thanh toán cho bạn và xem số tiền mà bạn đã kiếm được.

Bước 5: Vào phần reports để xem các số liệu mà các chiến dịch bạn đã thực hiện

GIỎ HÀNG
  • Không có sản phẩm trong giỏ hàng
Cửa hàng Buenas coming soon
0